Welke regels gelden er voor mantelzorgwoningen

Vanaf 1 november 2014 is het plaatsen/bouwen van een mantelzorgwoning vergunningsvrij geworden. Dit is een Landelijke richtlijn en staat boven de Gemeentelijke richtlijnen. Indien de locatie niet voldoet aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen of niet strookt met het geldende bestemmingsplan moet er alsnog een vergunning aangevraagd worden. Deze procedure is verkort naar maximaal 8 weken. Een mantelzorgwoning kan (vergunningsvrij) geplaatst worden op het achtererf gebied bij een woning. Het achtererf gebied ligt 1 meter achter de rooilijn De rooilijn is de grens van de bestaande bebouwing. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Een mantelzorgwoning van meer dan 100 m2
  • Een mantelzorgwoning in de voortuin
  • Een mantelzorgwoning die een groot deel van de achtertuin in beslag neemt
  • Een mantelzorgwoning die langer dan 10 jaar in functie is          

 

Woont u in een rijksbeschermd stadsgezicht of is uw pand een monument? Dan heeft u meestal wel een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een mantelzorgwoning.

 

Dat u geen vergunning nodig heeft, wil niet zeggen dat er geen regels gelden bij de bouw van een mantelzorgwoning. Zo moet u wel gewoon voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Informeer hiernaar bij uw gemeente of vraag het na bij onze specialisten.

 

Wat kost een mantelzorgwoning?

De kosten van een mantelzorgwoning hangen nauw samen met de oppervlakte van de woning,  het gekozen type, de gekozen voorzieningen en de afwerking van de materialen. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen.

 

Wie kan mijn mantelzorgwoning plaatsen

Bij het plaatsen van een mantelzorgwoning komen verschillende disciplines kijken. Het gaat om een bouwkundige constructie, met daarin elektriciteit, sanitair en cv.  Daarom werkt AOWonen hierbij nauw samen met een aantal specialisten.

 

Hoe snel kan mijn mantelzorgwoning worden geplaatst

De bouw van een mantelzorgwoning vindt meestal plaats in de fabriek. Nadat u de offerte van de leverancier heeft goedgekeurd wordt de woning voor mantelzorg volgens de specificaties gebouwd. Dit zal in de regel enkele weken in beslag nemen. Het plaatsen van de mantelzorgwoning op uw grond kan daarna snel gebeuren. Zo heeft u dus weinig overlast tijdens de bouw en kan de bewoner snel zijn/haar intrek nemen.

 

Beëindiging mantelzorg

Houdt de mantelzorg op dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen. Als u de mantelzorgwoning wilt verwijderen zodra deze zijn functie verliest neemt u dan contact met ons op. Wij maken dan zo spoedig mogelijk met u een afspraak om de mantelzorgwoning te komen verwijderen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie