Piet van Meintjes Hoeve in Heukelom

 

 

 

De ligging van de Piet van Meintjes Hoeve leent zich uitstekend voor de opzet van een ‘zorgboulevard’. De afstand tot het winkelcentrum is te voet af te leggen is en er zijn voldoende faciliteiten aanwezig om in de dagelijkse behoeften te voorzien. In dit kader is contact opgenomen met AOWonen en inmiddels zijn er diverse stappen ondernomen om dit plan te realiseren.

 

Het verbeterplan om van een regulier melkveebedrijf naar open source boerderij’ is een initiatief van de familie  om een circulaire economie op de boerderij te realiseren door lokaal verbindingen aan te gaan en zo een community van bedrijvigheid te realiseren. 

 

Levensloopbestendige woningen

Uit meerdere bijeenkomsten en gesprekken met omwonenden is de behoefte geuit om ouders in de omgeving te kunnen huisvesten. Hiermee kunnen de omwonenden van de Pvmh hun ouders de benodigde mantelzorg geven. De Pvmh biedt vele mogelijkheden voor zelfstandige dagbesteding voor gezonde ouderen of ouderen met (lichte) gebreken. Zo zijn er altijd kleine klusjes op de boerderij waarmee geholpen kan worden, is er zicht op de koeien, kan er gewerkt worden in de moestuin, zijn er wandelpaden (ook door de stal), wonen de kinderen of mantelzorgers dichtbij en is er veel ruimte voor ontmoeting met andere mensen.

 

Wij houden u op de hoogte van de voortgang op de Piet van Meintjes Hoeve

 

Zorgboulevards

Een zorgboulevard bestaat uit een aantal op zichzelf staande (flexibele) levensloopbestendige woningen  en een gemeenschappelijke ruimte. De woningen op de boulevard kunnen worden bewoond door mensen die zich in verschillende levensfases bevinden. De Zorgboulevard kan een voor zichzelf zorgend wooncomplex zijn dat aangevuld kan worden met individuele zorg. Een perfecte plek om in een prettige omgeving, waar de schutting er niet meer is, te wonen en waar geparticipeerd wordt in de Zorg.

 

Kortom we gaan participeren in de zorg om het langer thuis wonen of op een Zorgboulevard te bevorderen en leggen alle verantwoordelijkheid neer  bij gemeente en overheid.

 

Boulevard Zorgplan

 

Een heel belangrijk aspect van de Zorgboulevard is het met- en voor elkaar zorgen indien dat wenselijk is. Dit kan vele verschillende vormen hebben  zoals:

 • Elkaar gezelschap houden
 • Elkaar helpen in de huishouding
 • Boodschappen doen met/voor elkaar etc.

Afhankelijk van de noodzaak, behoefte en wensen van de individuele bewoners kan er gekozen worden voor een vorm van het Zorgplan. Er is een Algemeen Zorgplan en een op maat Individueel Zorgplan. 

 

Algemeen Zorgplan

 

Hieronder kan vallen:

 • De thuiszorghulp die gegeven kan worden op de boulevard
 • Het aanleveren van de medicijnen voor de bewoners
 • Het onderhoud van de boulevard
 • Mogelijke gezamenlijke uitjes etc.

Individueel Zorgplan

 

Elke bewoner op de Zorgboulevard kan ontzorgd worden op maat, wat inhoud dat de zorgbehoeften die men nodig heeft laat verzorgen. Denk hierbij dan aan bv:

 • Bezoek huisarts
 • Medicijnen laten bezorgen
 • Winkelen
 • Kapster laten komen